Koray Gayrimenkul, kar dağıtımı yapmayacak

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'de kar dağıtımı yapılmayacak.

Koray Gayrimenkul, kar dağıtımı yapmayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

''17.05.2024 tarihli yönetim kurulu kararıyla Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve genel kurula sunulması uygun görülmüştür.

Söz konusu finansal tablolarla Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda TFRS'ye uygun olarak hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara göre 642.312.390 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 239.272.560,21 TL cari yıl dönem zararı bulunduğu görülerek, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan 2023 yılı mali tablolarda dönem karı olmasına karşın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 2023 yılı mali tablolarda dönem zararı oluştuğu için kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere kar dağıtılmaması teklifinin genel kurula sunulmasına karar verilmiştir.''

  Hibya Haber Ajansı